Lietošanas noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses,  pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā  www.svilispepperfarm.com. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā  neierobežotu laika periodu.


1.2. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.svilispepperfarm.com, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.


1.3. Termini

1.3.1. www.svilispepperfarm.com – tiešsaistes tirdzniecības vietas www.svilispepperfarm.com īpašnieks ir SIA "JSI",  reģistrācijas Nr. 44103085722, juridiskā adrese: Liepu iela 12, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem  Lietošanas noteikumiem;


1.3.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces www.svilispepperfarm.com, kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar  www.svilispepperfarm.com;


1.3.3. www.svilispepperfarm.com - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.svilispepperfarm.com, ko klients izmanto pasūtījuma veikšanai;


1.3.4. Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz norādīto adresi laika posmā 10-21;


1.3.5. Piegādes paka – iepakojums, kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā;


2. Pasūtīšana

2.1. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.


2.2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.


2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins,  pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.


2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina  dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu www.svilispepperfarm.com sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu  10. sadaļā.


3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas www.svilispepperfarm.com ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta  izmantotās bankas.


3.2. Papildus pasūtījuma summai, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera  piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi 5 EUR. Piegādes maksa nav  piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR.


3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas www.svilispepperfarm.com maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic  pie pasūtījuma noformēšanas.


3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas www.svilispepperfarm.com nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.


4. Pasūtījuma komplektēšana un piegāde

4.1. www.svilispepperfarm.com cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma veikšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ www.svilispepperfarm.com nevar garantēt, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti. Šādos gadījumos www.svilispepperfarm.com klientu serviss sazināsies ar Klientu un vienosies par preces aizvietošanu vai naudas atgriešanu.


4.2. Piegāde tiks veikta uz pakomātu, kas atrodas adresē, kuru Klients izvēlējies pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.6. Interneta vietnē www.svilispepperfarm.com iegādātās preces apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

4.7. Preces saņemšanas faktu apliecina pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

4.8. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta netiek pieņemtas

4.9. www.svilispepperfarm.com dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts. www.svilispepperfarm.com neuzņemas nekādu atbildību, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti www.svilispepperfarm.com, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, par to izmantošanu nekavējoties informējot www.svilispepperfarm.com. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos www.svilispepperfarm.com izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. www.svilispepperfarm.com ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces, ir jānogādā atpakaļ uz www.svilispepperfarm.com juridisko adresi.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, www.svilispepperfarm.com patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie www.svilispepperfarm.com ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un www.svilispepperfarm.com noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. www.svilispepperfarm.com patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, www.svilispepperfarm.com var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, www.svilispepperfarm.com atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos www.svilispepperfarm.com, sazinieties ar mums darba laikā 9:00-18:00 zvanot pa telefonu +371 28378507 vai rakstot uz e-pastu: [email protected], vai aizpildot kontaktu formu.


9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. www.svilispepperfarm.com var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.


9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam un visi strīdi pakļauti izskatīšanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.

9.3. Ja Klients uzskata, ka www.svilispepperfarm.com ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību  aizsardzības centrā.

9.4. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

9.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.svilispepperfarm.com pieder tikai un vienīgi SIA „JSI”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „JSI” un trešajām personām.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu,  veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu,  atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas  noteikumiem un distances līguma, kā arī par www.svilispepperfarm.com piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma  politikā.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.